Samarbeidspartnere

 

Tjenesteleverandører

Kabel Norge samarbeider med flere tjenesteleverandører innenfor en rekke fagfelt:

(1) administrativ databehandling (ADB)
(2) geografiske informasjonssystemer (GIS-systemer)
(3) systemberegninger
(4) nettovervåkning

Dette er tjenesteleverandører som bidrar til profesjonalisering av bransjen:

 

Materiell-leverandører

Kabel Norge samarbeider med flere materiell- leverandører som tilbyr et bredt spekter av varer til bransjen. Noen av disse er anbefalte leverandører, hvor det er inngått spesielle rabatterte avtaler for de av Kabel Norges medlemmer som er medeiere av innkjøpsselskapet FOKAB AS. Anbefalte leverandører er merket med (F):

 

Innholdsleverandører

Kabel Norge samarbeider også med flere av de store rettighethaverne når det gjelder videreformidling av kanalrettigheter. Noen av disse er anbefalte leverandører, hvor det er inngått spesielle rabatterte avtaler for de av Kabel Norges medlemmer som er medeiere av innkjøpsselskapet FOKAB. Anbefalte leverandører er merket med (F):