Kabel Norge mener:

 

Høringsuttalelser fra Kabel Norge

2020:

Høringsinnspill om Prop. 45 L

Høring forskrift innmåling m.v.

Høring kollektiv rettighetsforvaltning

2019:

Høring Oslo Economics rapport

Høring om forbud mot spillreklame

Høring om CPC-forordningen

Høring merverdiavgiftsfritak

2018:

Høring portabilitetsforordningen

Høring utredning pengestrømmer

Ny høring åndsverklov fam.kom.

2017:

Høring formidlingsplikt

Høring ledningsarbeider i veggrunn

Høringssvar Mediemangfoldsutvalget

Brev St.prop. 110L vedr. kabelpåvisning

Høring ny åndsverklov fam.kom.

Innspill til høringsmøte ny åndsverklov

Brev Nkom vedr. autorisasjon

2016:

Høring elsikkerhet

Høring ledninger i grunnen

Høring graving

Høring ny åndsverklov

Høring avleveringsplikt

Høring modernisering opphavsrett

Høring plan-bygningslov

2015:

Høring forskrift åndsverkloven

Høring energiloven

Innspill til ny åndsverlov

2014:

Høring ny forskrift gebyr til PT

Høring om NRK-plakaten

Høring om endringer i åndsverkloven

2013

Høring Digitutvalget

Høring Kostnadsfordelingsmodell for Datalagringsdirektivet

2012:

Statement on Net Neutrality

Høring Marked 4 og 5

Høring bruk av 174 - 230 MHz

Brev vedr. feil i Vista-rapport

Høring kostnadsdeling

Høring sameksistens

Høring forskrift til åndsverkloven

2011:

Høring industrielle rettigheter (vedr. cardsharing, pirat-tv)

Høring tiltak mot ulovlig fildeling

Høring ny autorisasjonsforskrift

Høring forbrukerutfordringer ved koblingssalg

Høring tildeling av frekvenser i 800 MHz-båndet

Høring "TV, mangfold og valgfrihet"  (Sønnelandsutvalget)

Høring produktplassering m.v. (vedr. formidlingsplikt)

2010:

Innspill til Post- og teletilsynet om multifiber

Høring endringer i ekomlov og -forskrift

Høring implementering av EUs datalagringsdirektiv

2009:

Høring forslag til endring av regler om formidlingsplikt

Høring formidlingsplikt for Frikanalen

Høring fritt kanalvalg

2008:

Høring digital dividende