Styret i Kabel Norge

 

Valg av styret i Kabel Norge skjer i forbindelse med årsmøtet i mars/april hvert år.

Varamedlemmer til styret: