Styret i Kabel Norge

 

Valg av styret i Kabel Norge skjer i forbindelse med Landsmøtet i mars/april hvert år.

 • Styreleder: Øyvind Husby, Telia Norge AS
 • Nestleder:  John-Harald Furu, Nornett AS
 • Styremedlem: Haakon Gjesdahl, Telenor Broadcast Holding AS
 • Styremedlem: Jon Line, Telenor Norge AS
 • Styremedlem: Dag Arne Haug, Telia Norge AS
 • Styremedlem: Hans-Bjarne Solheim, Altibox AS
 • Styremedlem: Tore Strømmen Berntsen, Lyse AS

Varamedlemmer til styret:

 • Odd Øren, Årdalsnett AS
 • Øyvind Walle-Jensen, Telenor Broadcast Holding AS
 • Marit Aarø, Telenor Norge AS
 • Laila Myksvoll, Telia Norge AS
 • Espen Åtland, Telia Norge AS
 • Hanne Ringnes Sanne, Lyse AS
 • Tore Kristoffersen, Lyse Fiberinvest AS