Bli medlem


Alle kommersielle, registrerte selskaper som driver virksomhet i tilknytning til kabelnett, kan bli medlem i Kabel Norge.  Det er en forutsetning at alle offentlige krav til virksomheten oppfylles, slik som autorisasjon.

Vi trenger stadig større ressurser til å gjøre viktige arbeidsoppgaver, for å sikre bransjens interesser.  Samlet er vi sterkere – bli derfor medlem i Kabel Norge du også – så når vi våre mål raskere!

Vedtekter for Kabel Norge, klikk her.

Ta kontakt:
Kabel Norge, Postboks 77, 1901 FETSUND
E-post: post@kabelnorge.no