Kurs og opplæring


Kurs i elsikkerhet

Elsikkerhet er et relativt nytt fagområde som nå er kommet inn under kompetansekravet som gjelder for kvalifisert person. Den kvalifiserte personen er den som har tilstrekkelig kompetanse til at en bedrift kan få autorisasjon som kabel-TV-installatør. Elsikkerhetskompetansen må være på plass innen utgangen av 2008.

Kabel Norge tilbyr ikke fullt autorisasjonskurs, men har tidligere arrangert kurs i elsikkerhet. Kurset går over en langdag (09:00 – ca. 20:30 inklusive eksamen) og er beregnet på kvalifiserte personer og montører som må ha denne kompetansen i sitt daglige arbeide. Flere slike kurs vil bli arrangert, avhengig av behovet. Kontakt oss på post@kabelnorge.no hvis du er interessert.

Montørkurs

Kabel Norge arrangerer jevnlig montørkurs for bransjen. Kravet om kvalifiserte montører er et kompetansekrav som hviler på bedriften. Kontakt oss på post@kabelnorge.no hvis du er interessert.

Utredning om kompetanse

Les mer