PRESSEMELDING:

 

Kabel-TV-selskapene driver bredbåndsutviklingen

 

(Oslo, 19.09.11): Nesten en halv million flere husstander kan i år abonnere på en bredbåndstjeneste på over 50 Mbit/s i ned-lastingshastighet enn i fjor. Høy bredbåndsfart over kabel-TV-teknologien er vekstdriveren i det norske bredbåndstilbudet.

 

Fornyingsdepartementets nye dekningsundersøkelse ”Bredbåndsdekning 2011” slår fast at kabel-TV-nettene med fiberteknologien HFC (Hybrid-Fiber-Coax) er den viktigste driveren for å gi norske husholdninger stadig raskere bredbåndstjenester.

 

Fra 2010 til 2011 har andelen norske husstander som har tilgang til bredbånd på opp mot 50 Mbit i nedlasting- og 10 Mbit i opplastingshastighet økt fra 19 prosent til hele 41 prosent. Fornyingsdepartementet karakteriserer dette som rapportens mest oppsiktsvekkende utvikling.

 

Når halvparten av alle norske husstander

Hovedårsaken til økningen er oppgradering av kabel-TV-anlegg over hele landet. Kabel-tv selskapene har investert over 8 milliarder de siste årene, og bygget om kabel-tv nettene til topp moderne digital-tv og bredbåndsnett basert på fiberteknologien HFC.

- Kabel-TV-nettene når ut til halvparten av Norges husstander, og utgjør i dag Norges viktigste infrastruktur for raskt bredbånd, sier Øyvind Husby, styreleder i Kabel Norge.

Kapasitet er den nye utfordringen

Rapporten gir en viktig oversikt over utbredelsen av raskere bredbånd i Norge, men Husby understreker at bredbåndsmarkedet har en stor tilleggs utfordring som ikke blir belyst.

 

Rapporten fra Fornyingsdepartementet viser at stadig flere får tilgang til høyere bredbåndshastigheter, men bredbåndsutbygging handler ikke bare om dekning. Et dekningskart sier ikke noe om det norske nettet har kapasitet til å håndtere samtidig bruk av høye hastigheter fra et stort antall kunder. Det siste året har gitt flere eksempler på at kapasiteten i nettet har vært sprengt.

 

- Bredbåndsaktørene står fortsatt foran store, tunge investeringer for å styrke infrastrukturen. Kapasiteten i stam- og aksessnett må økes kraftig, og vi trenger bedre trafikkstyring for å utnytte bredbåndsressursene optimalt. Det er derfor svært viktig at norske myndigheter gjennomfører en forutsigbar bredbåndpolitikk og sikrer konkurransedyktige rammebetingelser. Samtidig må også innholdsleverandørene være med å betale for videre kapasitetsutvidelse. Med dette på plass vil de kommersielle aktørene i Norge fortsette investeringene og tilby stadig bedre bredbåndstjenester til norske husstander, sier Husby.

 

Om Kabel Norge:

Kabel Norge er bransjeorganisasjonen for de kommersielle kabel-TV-operatørene i Norge. Forbundets primære formål er å fremme videre utbygging av kabelnett. Foreningen har 26 medlemmer som er lokalisert over hele landet. Disse representerer til sammen ca. 950.000 abonnenter.


Kontaktinformasjon:

Øyvind Husby, styreleder Kabel Norge, mobil +47 934 44 140